Prim. Stodůlka predniesol 6 odborných správ, čím sa zaradil medzi najaktívnejších účastníkov kongresu. V sobotu začal svoje vystúpenia prednáškou na pozvanie o súčasných prístrojoch na operáciu sivého zákalu. V nedeľu viedol kurz výučby operácií sivého zákalu, predniesol prácu o novej hydrofóbnej trifokálnej vnútroočnej šošovke FineVisionHP a v kurze o fakických šošovkách informáciu o presbyopickej fakickej šošovke IPCL, ktorú implantoval ako prvý na svete. V pondelok viedol dr. Stodůlka obedňajšie sympózium o chirurgii presbyopie a popoludní predstavil výsledky štúdie pre CE známku operácií pomocou CapsuLaseru.

Európska spoločnosť kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ESCRS) vznikla v roku 1991, podporuje vzdelávanie, výskum a vývoj v odbore oftalmológia. V súčasnej dobe má cez 7500 členov zo 130 krajín po celom svete. ESCRS organizuje medzinárodné kongresy s účasťou popredných očných chirurgov z celej Európy. Na kongrese v Lisabone sa zúčastnilo takmer 10 tisíc oftalmológov. Tento rok v septembri primár očnej kliniky Gemini Pavel Stodůlka uspel vo veľkej konkurencii, keď bol zvolený medzi päť nových členov výboru tejto organizácie. Bolo to vôbec prvýkrát, kedy bol do výboru ESCRS zvolený český chirurg.