Na skúške sa zúčastnilo 33 očných chirurgov z európskych krajín a viac ako polovica neuspela. Skúška prebiehala od 9 hod. ráno do 15 hod. poobede. Začínala písomným testom s 250 odpoveďami, ktorý trval 2,5 hodiny a pokračovala 4 ústnymi skúškami, kde boli skúšané znalosti odbornej literatúry, riešenie zložitých prípadov kataraktovej a refrakčnej chirurgie a preberané operačné postupy na videozáznamoch operácií.

Prinášame Vám odpovede prim. Stodůlku ohľadne skúšky FEBOS-CR:

1. Pán primár, prečo ste sa rozhodli podstúpiť skúšku FEBOS-CR?

Skúška je koncipovaná pre chirurgov, ktorí učia očnú chirurgiu. Na klinikách Gemini vyrastajú postupne noví chirurgovia a tak považujem za vhodné, aby jej prednosta mal skúšku FEBOS-CR. Lákalo ma tiež porovnať si svoje vedomosti s vedomosťami špičkových chirurgov z Európy.

2. Bola to ťažká skúška pre niekoho, kto robí v očnej chirurgii toľko rokov a prednáša o nej po celom svete?

Musím povedať, že skúška bola celkom ťažká. Potvrdzuje to aj fakt, že neuspela viac ako polovica uchádzačov, hoci väčšina účastníkov boli známi európski chirurgovia. Z jednej západoeurópske krajiny tam boli 2 uchádzači a ani jeden neuspel, hoci jeden bol bývalý predseda odbornej spoločnosti a druhý dokonca člen výboru európskej odbornej spoločnosti.