Akcia LASIK predĺžená do 30.11.2022

Akcia LASIK predĺžená do 30.11.2022

Akcia LASIK na laserové refrakčné operácie na klinike Gemini je opäť predĺžená do 30.11. 2022.Každému klientovi, ktorý sa objedná do uvedeného dátumu bude poskytnutá zľava z ceny operácie, uvedenej v ponuke.  Cenník všetkých operácií na klinike Gemini je dostupný na:         http://www.gemini.cz/cenik/akce/