Porota zložená z popredných odborníkov európskej oftalmológie vybrala video primára Stodůlku o Capsulasere medzi najlepšie, tie pravidelne zverejňuje na svojich stránkach. V máji tohoto roku sa vyznamenaným videom mesiaca stal snímok českého očného chirurga, prednostu zlínskej očnej kliniky Gemini Pavla Stodůlku.

Zobrazuje operáciu pomocou CAPSULASERA, ktorý je lacnejšou alternatívou femtosekundových laserov a predstavuje pre chirurgov nové možnosti v liečbe sivého zákalu. Primár Stodůlka spolupracoval na vývoji tohoto lasera.

Prvýkrát bolo video primára Stodůlku predstavené v septembri 2016 na medzinárodnom kongrese v Dánsku. Vtedy bolo vyznamenané prvou cenou za odborné video v kategórii inovácie v očnej chirurgii.