Od 11. do 13. mája prebiehal Medzinárodný kongres nemeckých očných chirurgov v Norimbergu. Primár Pavel Stodůlka na ňom prednášal o CAPSULASERE.

Od 11. do 13. mája prebiehal Medzinárodný kongres nemeckých očných chirurgov v Norimbergu. Primár Pavel Stodůlka na ňom prednášal o CAPSULASERE.

Od 11. do 13. mája prebiehal Medzinárodný kongres nemeckých očných chirurgov v Norimbergu. Primár Pavel Stodůlka na ňom prednášal o CAPSULASERE.

Primár zlínskej očnej kliniky sa zúčastnil ďalšieho medzinárodného kongresu ako prednášajúci. Tentoraz odcestoval do Nemecka, kde prednášal lekárom o CAPSULASERE, na ktorého vývoji sa podieľal. Laser sa používa na začiatku operácie sivého zákalu pri príprave na odstránenie zakalenej šošovky a túto časť operácie vykoná za jednu sekundu –  ide o najrýchlejší spôsob tejto časti operácie. Na túto tému primár Stodůlka už veľakrát prednášal a získal nejedno ocenenie, tým najvýznamnejším je prvá cena za odborné video v kategórii inovácie v očnej chirurgii na kongrese v Dánsku.